بهترین شعرهایی که خوانده ام

مجموعه ی شعر و مطالب ادبی
نویسنده: س . سعادت
تاریخ: ۱۳ اسفند ۱۳٩۱

امشبم یکی از اون شباس که غرق تب و تابم
صدای گریه شب بوها نمی ذاره بخوابم

نیگا کن به باغچه ما به گلاش که مثل روزن
لاله عباسیا و شمعدونیاش دارن میسوزن

هر جا بید مجنونه اونجا خیابوناش قشتگه
امشبم یکی از اون شباس که بارونش قشنگه

دیدی بیدا وقتی بارون میخورن چه حال دارن؟
زیر بارون عاشقایی مث من چه حالی دارن؟

گریه ماهو نیگا کن چشاشو بسته ستاره
چتر و بارونی میخوام چیکار؟ بگو بارون بباره

امشبم یکی از اون شباس که غرق تب و تابم
صدای گریه شب بوها نمی ذاره بخوابم

علیرضا قزوه