بهترین شعرهایی که خوانده ام

مجموعه ی شعر و مطالب ادبی
نویسنده: س . سعادت
تاریخ: ۸ فروردین ۱۳٩٢

 

زندگی حس غریبی است که یک مرغ مهاجر دارد
سبزه ها در بهار می رقصند
من در کنار تو به آرامش می رسم
و آنجا که هیچ کس به یاد ما نیست
تو را عاشقانه می بوسم
تا با گرمی نفسهایم ، به لبانت جان دهم
و با گرمی نفسهایت ، جانی دوباره گیرم
دوستت دارم
با همه هستی خود ، ای همه هستی من
و هزاران بار خواهم گفت ، دوستت دارم را

نیما یوشیج