بهترین شعرهایی که خوانده ام

مجموعه ی شعر و مطالب ادبی
نویسنده: س . سعادت
تاریخ: ۱٢ فروردین ۱۳٩٢

اپرای کوراغلو

در مایه ی افشار

به سرپرستی ندیر قلی خان

تمدید شد

از شیراز، هنوز هم

بوی شنبلیله می آید

لطفا، لطفعلی خان را دراز کندی

کمی نمک، یک پیمانه روغن

سبزه ها را تفت دهید

چشم بلبل ها را در آورید

آقامحمدخان، هوس قرمه سبزی کرده است

راستی ببخشید: نوروزتان پیروز!