بهترین شعرهایی که خوانده ام

مجموعه ی شعر و مطالب ادبی
نویسنده: س . سعادت
تاریخ: ۱۳ فروردین ۱۳٩٢

تو که آمدی

من زندگی ام را باختم

حالا که رفته ای !

یک عمر

به خودم بدهکارم !