بهترین شعرهایی که خوانده ام

مجموعه ی شعر و مطالب ادبی
نویسنده: س . سعادت
تاریخ: ۱٦ فروردین ۱۳٩٢
تا وقت سحر به ره سپارید مرا

 من رفتنی ام نگه مدارید مرا

 

حالا که هوای تازه ای می آید

بهتر که به حال خود گذارید مرا

 

از : محمد علی رستمی