بهترین شعرهایی که خوانده ام

مجموعه ی شعر و مطالب ادبی
نویسنده: س . سعادت
تاریخ: ۱٩ فروردین ۱۳٩٢

شعری زیبا و ماندگار از محمد علی رستمی :

کنون که خیر و شر ما به جای هم شتک زده

کسی درون این دلم نشسته ناخنک زده

 

شود فدا تمام دل ٬ فقط بگوید او چرا 

به روی زخم کهنه ام یواشکی نمک زده