بهترین شعرهایی که خوانده ام

مجموعه ی شعر و مطالب ادبی
نویسنده: س . سعادت
تاریخ: ٢٧ فروردین ۱۳٩٢

از بهترین غزل های فرامرز عرب عامری :

بیا گناه ندارد به هم نگاه کنیم
و تازه داشته باشد بیا گناه کنیم  


نگاه و بوسه و لبخند اگر گناه بوَد

بیا که نامه اعمال خود سیاه کنیم 


بیا به نیم نگاهی و خنده ای و لبی

تمام آخرت خویش را تباه کنیم 


به شور و شادی و شوق و شراره تن بدهیم

و بار کوه غم از شور عشق کاه کنیم 


و زنده زنده در آغوش هم کباب شویم

و خنده، ...به فرهنگ مرده خواه کنیم 


گناه ، نقطه آغاز عاشقی است، بیا

که شاید از سر این نقطه عزم راه کنیم  

بیا بساط قرار و گل و محبت را
دوباره دست به هم داده، روبراه کنیم

اگربه خاطر هم عاشقانه بر خیزیم

نمی رسیم به جایی که اشتباه کنیم 


برای سرخوشی لحظه هات هم که شده

بیا گناه ندارد به هم نگاه کنیم

 

از :  فرامرز عرب عامری