بهترین شعرهایی که خوانده ام

مجموعه ی شعر و مطالب ادبی
نویسنده: س . سعادت
تاریخ: ٢۸ فروردین ۱۳٩٢

شعر از : زیتا رضایی

موسی

نیل را شکافت

و تو…

قلب مرا

او با عصایش

تو با نگاهت