بهترین شعرهایی که خوانده ام

مجموعه ی شعر و مطالب ادبی
نویسنده: س . سعادت
تاریخ: ٥ اردیبهشت ۱۳٩٢

شعری از وحیده افضلی

در هوای این بهار، شعر گریه می کنم
پیش تو به یادگار، شعر گریه می کنم

شاعر همیشه ها ! ناگهان نگاه کن ...!
من دوباره بی قرار ، شعر گریه می کنم

قیصر غریب ِ شعر! مرد بی رقیب ِ شعر
با دلم بیا ببار...شعر گریه می کنم !

شعرهای خیس تو ، مانده در هوای من
با غمت به افتخار، شعر گریه می کنم

سود می دهد به من خواندن ِ کتابهات !
بعد از این به جای کار، شعر گریه می کنم

فصل سبز آمدی ، فصل زرد رفتی و ...
پیش ِ نظم ِ روزگار، شعر گریه می کنم

ایستگاه می رود ! تو ولی نشسته ای!
این منم که با قطار، شعر گریه می کنم

یک دقیقه در سکوت ، با تو حرف می زنم
یک دقیقه زار زار ، شعر گریه می کنم

راه ِ دور رفته ای ! زائرت نمی شوم !
در هوای آن مزار ، شعر گریه می کنم