بهترین شعرهایی که خوانده ام

مجموعه ی شعر و مطالب ادبی
نویسنده: س . سعادت
تاریخ: ۸ اردیبهشت ۱۳٩٢

انوری

هربلایى کز آسمان آید

گرچه بر دیگرى قضا باشد

به زمین نارسیده، مى‏ پرسد:

خانه انورى کجا باشد؟