بهترین شعرهایی که خوانده ام

مجموعه ی شعر و مطالب ادبی
نویسنده: س . سعادت
تاریخ: ۸ اردیبهشت ۱۳٩٢

ز دست دیده و دل هر ســــه فریاد!        

ببخشین...سومی را بردم از یاد!

 

بسازم خنجـــــــری نیشش ز فولاد        

ببرّم سومی را ، گــــــــــردم آزاد!!

بابا محمد لخت