بهترین شعرهایی که خوانده ام

مجموعه ی شعر و مطالب ادبی
نویسنده: س . سعادت
تاریخ: ۱٩ اردیبهشت ۱۳٩٢

اقبال لاهوری :

ای که ز من فزوده ای گرمی آه و ناله را
زنده کن از صدای من خاک هزار ساله را

با دل من چها کنی تو که به باده ی حیات
مستی شوق می دهی آب و گل پیاله را

غنچه ی دل گرفته را از نفسم گره گشای
تازه کن از نسیم من، داغ درون لاله را

می گذرد خیال من از مه و مهر و مشتری
تو به کمین چه خفته ای صید کن این غزاله را

خواجه ی من نگاه دار آبروی گدای خویش
آن که ز جوی دیگران، پر نکند پیاله را