بهترین شعرهایی که خوانده ام

مجموعه ی شعر و مطالب ادبی
نویسنده: س . سعادت
تاریخ: ٢٤ بهمن ۱۳٩۱

زنده یاد فریدون مشیری

نبسته ام به کس دل

نبسته کس به من دل

چو تخت پاره بر موج

رها!

رها 

رها من!