بهترین شعرهایی که خوانده ام

مجموعه ی شعر و مطالب ادبی
نویسنده: س . سعادت
تاریخ: ۸ تیر ۱۳٩٢

یکی دیوانه‌ای را گفت: بشمار
برای من، همه دیوانگان را


جوابش داد: کاین کاریست مشکل
شمارم، خواهی ار فرزانگان را

از شیخ بهایی