بهترین شعرهایی که خوانده ام

مجموعه ی شعر و مطالب ادبی
نویسنده: س . سعادت
تاریخ: ۱٤ تیر ۱۳٩٢
علیرضا آذر :
زندگی یک چمدان است که می آوریش
بار و بندیل سبک می کنی و می بریش
 
خودکشی،مرگ قشنگی که به آن دل بستم
دسته کم هر دو سه شب سیر به فکرش هستم
 
گاه و بیگاه پُر از پنجره های خطرم
به سَرم می زند این مرتبه حتما بپرم
 
گاه و بیگاه شقیقه ست و تفنگی که منم
قرص ماهی که تو باشی و پلنگی که منم
 
چمدان دست تو و ترس به چشمان من است
این غم انگیزترین حالت غمگین شدن است
 
قبل رفتن دو سه خط فحش بده،داد بکش
هی تکانم بده،نفرین کن و فریاد بکش
از علیرضا آذر