بهترین شعرهایی که خوانده ام

مجموعه ی شعر و مطالب ادبی
نویسنده: س . سعادت
تاریخ: ۱٥ تیر ۱۳٩٢

شعر طنز از اکبر اکسیر :

عید که می آید

مورچه ها می آیند و شیرینی ها را می برند

بهار، از زیر طبقه همکف سرک می کشد

و درست کنار پنجره دستشویی گل می دهد

ملیحه خانه می تکاند

و اشیای قدیمی یک به یک

پشت وانت پرت می شوند

عید که می آید

این خاطرات من است که حراج شود!