بهترین شعرهایی که خوانده ام

مجموعه ی شعر و مطالب ادبی
نویسنده: س . سعادت
تاریخ: ۱٥ تیر ۱۳٩٢

زنده یاد فریدون مشیری

 

سفر تن را تا خاک تماشا کردی 

 سفر جان را از خاک به افلاک ببین

گر مرا می‌جویی

سبزه‌ها را دریاب با درختان بنشین