بهترین شعرهایی که خوانده ام

مجموعه ی شعر و مطالب ادبی
نویسنده: س . سعادت
تاریخ: ۱٩ تیر ۱۳٩٢

روان مادرم شادان که عمری

مرا در راه ایزد رهبری کرد

 

بگوشم نغمه ی توحید سرداد

بجای مادری،پیغمبری کرد

 

از : مهدی سهیلی