بهترین شعرهایی که خوانده ام

مجموعه ی شعر و مطالب ادبی
نویسنده: س . سعادت
تاریخ: ٢۱ تیر ۱۳٩٢

رسول یونان :

آتش و آدم

ترکیبی نامتجانس است


من از میان این آتش گر گرفته

 
در رویاها و عشق ها

غیر ممکن است سالم برگردم


بازگشت من


اندوه بار خواهد بود

کاش مثل نان بودم


چه زیبا بر می گردد

از سفر آتش!