بهترین شعرهایی که خوانده ام

مجموعه ی شعر و مطالب ادبی
نویسنده: س . سعادت
تاریخ: ٢٦ بهمن ۱۳٩۱

مرگ همان ارزشی را دارد               

که زندگی....

وقتی که به درد هیچ چیز نمی خوریم

مرگ می آید

و ما را برمی دارد

و می رود.

 

از : میلان تئودور

ترجمه از : انوشیروان سرحدی