بهترین شعرهایی که خوانده ام

مجموعه ی شعر و مطالب ادبی
نویسنده: س . سعادت
تاریخ: ٢٧ بهمن ۱۳٩۱

در اطراف

چیزی نیست.

این را که رویش خط کشیده ام

چیزی نیست.

بجایش بر روی زندگی

ضربدر × می زنم.

 

از : لاسه سودربرگ ( Lasse Söderberg )

ترجمه از : سهراب رحیمی