بهترین شعرهایی که خوانده ام

مجموعه ی شعر و مطالب ادبی
نویسنده: س . سعادت
تاریخ: ۳٠ تیر ۱۳٩٢

سروناز من

هر چند بی برگی….

ولی

برای من

از

جنگلی

که

اکسیژنش به من نمیرسد

زیباتری