بهترین شعرهایی که خوانده ام

مجموعه ی شعر و مطالب ادبی
نویسنده: س . سعادت
تاریخ: ٢۱ امرداد ۱۳٩٢

هرچند دوری بی خبر ماندی از احوالم،
هرچند این دوریت زخمی بوده بر بالم،

اما همین که حس کنم در فکر من هستی
اما همین که طرح چشمان تو در فالم...


یعنی هنوزم زندگی یک روی خوش دارد
یعنی از اینکه باتوام هرلحظه خوشحالم


وقتی که چشمت دم به دم بیت المقدس تر،
بگذار من باشم فلسطینی که اشغالم


ساحل،سرساعت،سکوتت،سیب سرخی که...
یک "سین" دیگر مانده تا نوروز امسالم


هر روز من باتو همان نوروز پیروز است
دائم به این عیدانه ی هرروزه می بالم

رویا باقری