بهترین شعرهایی که خوانده ام

مجموعه ی شعر و مطالب ادبی
نویسنده: س . سعادت
تاریخ: ٢۳ امرداد ۱۳٩٢

زخم بر زخم می‌گذاری و نامش کویر می‌شود

میزبان عطش‌‌زده‌ای

که نمکش طعام است

تفریحش

مسافر گم‌کرده راه.

***

من و این پرنده کوچک

- مادر

بین من و این پرنده کوچک

تو کدام شان را می خواهی.

- پیداست پسرم

گرسنه ایم و این پرنده ببین چه آوازی می خواند.

شمس لنگرودی