بهترین شعرهایی که خوانده ام

مجموعه ی شعر و مطالب ادبی
نویسنده: س . سعادت
تاریخ: ۸ شهریور ۱۳٩٢

از آجیل سفره عید

چند پسته لال مانده است

آنها که لب گشودند، خورده شدند

آنها که لال مانده اند، می شکنند

دندانساز راست می گفت:

پسته لال، سکوت دندان شکن است!

..................................

تعطیلات نوروز به کجا برویم؟

پدر از بی پولی گفت و قسط های عقب مانده

مادر از سختی های راه و از بی خوابی و ملافه و حمام

ساعت شد 12 نصفه شب

گفتم برویم سر اصل مطلب

یکی گفت برویم شیراز

دیگری گفت نخیر، مشهد!

ساعت شد 5 صبح

مادر گفت بالاخره کجا برویم؟

پدر گفت: برویم بخوابیم