بهترین شعرهایی که خوانده ام

مجموعه ی شعر و مطالب ادبی
نویسنده: س . سعادت
تاریخ: ۸ شهریور ۱۳٩٢

وقتی که با تو به رقص برمی خیزم

پاهایم سنبله های گندم می شوند

 

و گیسوانم

 

طولانی ترین رودخانه ی جهان!

"سعاد الصباح"