بهترین شعرهایی که خوانده ام

مجموعه ی شعر و مطالب ادبی
نویسنده: س . سعادت
تاریخ: ٩ شهریور ۱۳٩٢

سلام ! 
ای همه ی ناتوانی ها
نداشتن ها
سلام ! 
ای همه ی عرق های شرم
سلام ! ای زندگی !

ای ملال بی پایان !
سلام ! ای دل قاچ قاچ 
ای چاقوی خود ساخته !

حسین پناهی