بهترین شعرهایی که خوانده ام

مجموعه ی شعر و مطالب ادبی
نویسنده: س . سعادت
تاریخ: ٢٠ شهریور ۱۳٩٢

یکی از جمع یارانت شدم من

مسیر آب بارانت شدم من

 

درون چشم تو آیا چه دیدم

مریض تحت درمانت شدم من

"محمد علی رستمی"