بهترین شعرهایی که خوانده ام

مجموعه ی شعر و مطالب ادبی
نویسنده: س . سعادت
تاریخ: ۱٦ مهر ۱۳٩٢

زنده یاد احمد شاملو

 

فریادی و دیگر هیچ .
چرا که امید آنچنان توانا نیست 
که پا سر یاس بتواند نهاد.


***
بر بستر سبزه ها خفته ایم
با یقین سنگ 
بر بستر سبزه ها با عشق پیوند نهاده ایم
و با امیدی بی شکست 
از بستر سبزه ها
با عشقی به یقین سنگ برخاسته ایم 
***
اما یاس آنچنان تواناست 
که بسترها و سنگ ها زمزمه ئی بیش نیست !
فریادی
و دیگر 
هیچ !