بهترین شعرهایی که خوانده ام

مجموعه ی شعر و مطالب ادبی
نویسنده: س . سعادت
تاریخ: ۱ اسفند ۱۳٩۱

بهترین شعر معینی کرمانشاهی :

ساغرم شکست ای ساقی   

رفته ام ز دست ای ساقی

 در میان توفان بر موج غم نشسته منم   

در زورق شکسته منم ای ناخدای عالم

تا نــام من رقم زده شد  


یکباره مهر غم زده شد

 
بر سرنوشت آدم

تو تشنه کامم کشتی

در سراب ناکامیها


ای بلای نافرجامیها


نبرده لب بر جامی

 
میکشم به دوش از حسرت

بار مستی و بد نامیها

ساغرم شکست ای ساقی

   
رفته ام ز دست ای ساقی

حکایت از که کنم

شکایت از چه کنم


که خود به دست خود آتش

بر دل خون شده ی نگران زده ام

بر موج غم نشسته منم  

  
در زورق شکسته منم  

 
ای ناخدای عالم