بهترین شعرهایی که خوانده ام

مجموعه ی شعر و مطالب ادبی
نویسنده: س . سعادت
تاریخ: ٥ اسفند ۱۳٩۱

زیر باران که می روی

دلم می خواد

کاش می ایستادی ....

تا به آب و آتش نزنم !

 

http://www.shiaupload.ir/images/22928078458550814390.jpg