بهترین شعرهایی که خوانده ام

مجموعه ی شعر و مطالب ادبی
نویسنده: س . سعادت
تاریخ: ٥ اسفند ۱۳٩۱

جان رفته ولی زخم جفایت نرود

تاثیر طلسم چشم هایت نرود

 

فرشی زدل شکسته انداخته ام

آهسته بیا شیشه به پایت نرود

 

از : میلاد عرفان پور