بهترین شعرهایی که خوانده ام

مجموعه ی شعر و مطالب ادبی
نویسنده: س . سعادت
تاریخ: ٧ اسفند ۱۳٩۱

محمد علی رستمی:

در یک غروب غمزده در پشت پنجره

یادش بخیر

خاطره ها را قدم زدیم

آنجا که التهاب شکفتن نمرده بود

دیدی چه زود

خاطره هامان بزرگ شد

http://ashrafirad.blogfa.com/post-80.aspx