از بهترین شعرهای علیرضا بدیع

با استکان قهوه عوض کن دوات را

بنویس توی دفتر من چشمهات را

بر روزهای مرده تقویم خط بزن

واکن تمام پنجره های حیات را

خواننده ی کتیبه ی چشم و لبت منم

پــر رنگ کن بـــه خاطر من این نکات را

ما را فقط به خاطر هـم آفریده اند

آنگونه که خواجه و شاخه نبات را

نام تو با نسیم نشابور می رود

تا از غبــار غــم بتکاند هرات را

یک لحظه رو به معبد بودائیان بایست!

از نو بدل بــه بتکده کـن سومنـــات را

حالا بایست! دور و برت را نگاه کن

تسخیــــر کرده ای همه کائنات را

تا پلک می زنی همه گمراه می شوند

بـــر  روی  مـــا  مبند  کتاب  نجات  را

علیرضا بدیع

/ 0 نظر / 4 بازدید