صدای گریه شب بوها نمی ذاره بخوابم

امشبم یکی از اون شباس که غرق تب و تابم
صدای گریه شب بوها نمی ذاره بخوابم

نیگا کن به باغچه ما به گلاش که مثل روزن
لاله عباسیا و شمعدونیاش دارن میسوزن

هر جا بید مجنونه اونجا خیابوناش قشتگه
امشبم یکی از اون شباس که بارونش قشنگه

دیدی بیدا وقتی بارون میخورن چه حال دارن؟
زیر بارون عاشقایی مث من چه حالی دارن؟

گریه ماهو نیگا کن چشاشو بسته ستاره
چتر و بارونی میخوام چیکار؟ بگو بارون بباره

امشبم یکی از اون شباس که غرق تب و تابم
صدای گریه شب بوها نمی ذاره بخوابم

علیرضا قزوه

/ 3 نظر / 5 بازدید
fars

گاهي شانس فقط يک بار به آدم رو مياره پس بايد قدرش رو دونست بهترين فرصت زندگي شما براي ثروتمند شدن مجموعه اي بي نظير براي اولين بار در ايران براي کساني که مي خواهند بهتر زندگي کنند و از کمترين وقت و هزينه بيشترين سود را ببرند.براي آگاهي از جزييات بيشتر به لينک زير مراجعه کنيد. http://www.fars.eoo.ir

fars

گاهي شانس فقط يک بار به آدم رو مياره پس بايد قدرش رو دونست بهترين فرصت زندگي شما براي ثروتمند شدن مجموعه اي بي نظير براي اولين بار در ايران براي کساني که مي خواهند بهتر زندگي کنند و از کمترين وقت و هزينه بيشترين سود را ببرند.براي آگاهي از جزييات بيشتر به لينک زير مراجعه کنيد. http://www.fars.eoo.ir

fars

گاهي شانس فقط يک بار به آدم رو مياره پس بايد قدرش رو دونست بهترين فرصت زندگي شما براي ثروتمند شدن مجموعه اي بي نظير براي اولين بار در ايران براي کساني که مي خواهند بهتر زندگي کنند و از کمترين وقت و هزينه بيشترين سود را ببرند.براي آگاهي از جزييات بيشتر به لينک زير مراجعه کنيد. http://www.fars.eoo.ir