شعر خدا رحم کند از شیما شهسواران احمدی

شیما شاهسواران احمدی :

چشم‌های تو چه زیباست خدا رحم کند
ماه هم محو تماشاست خدا رحم کند

 

روی دیوار بلند دل بی‌ایمانم
سایه‌ی وسوسه پیداست خدا رحم کند

 

جای مهتاب به آن چشم نگاهی بکنید
ماه مجنون شده لیلاست خدا رحم کند

 

شانه‌ام خم شده از بار گناه و تردید
دوزخ عشق همین جاست خدا رحم کند

 

ننگ بر نام اگر از تو مرا دور کند
عصر من عصر زلیخاست خدا رحم کند

 

جای منع من دیوانه کمی فکر کنید
موج دیوانه‌ی دریاست خدا رحم کند

 

/ 0 نظر / 4 بازدید