از بهترین شعرهای شمس لنگرودی

از بهترین شعرهای شمس لنگرودی :

 

سر می روم از خویش

از گوشه گوشه فرو می ریزم

و عطر تو

رسوایم می کند.

 

/ 1 نظر / 5 بازدید
تنهای عاشق

عشق، تصمیم قشنگی ست، بیا عاشق شو نه اگر قلب تو سنگی ست، بیا عاشق شو آسمان زیر پروبال نگاهت آبی ست شوق پرواز تو رنگی ست، بیا عاشق شو