اشعار ایرج میرزا

 ایرج میرزا

   چو زن تعلیم  دید و  دانش  آموخت               

   رواق جان به نور بینش افروخت

   به هیچ افسون ز عصمت بر نگردد              

    به    دریا   گر  بیفتد   تر  نگردد


 

/ 0 نظر / 6 بازدید