از اشعار ناب فرامرز عرب عامری

فرامرز عرب عامری :

رفتنت آغاز ویرانــی است، حرفش را نزن

ابتدای یک پریشانی است، حرفش را نزن

گفته بودی چشـــم بردارم من از چشمان تــــو

چشمهایم بی تو بارانی است ، حرفش را نزن

آرزو کردی  کــــه دیگر بـــر نگـردم  پیش تــــــــو

راه من، با این که طولانی است، حرفش را نزن

عهد بستــی با نگاه خسته ای محرم شوی

گر نگاه خسته ی ما نیست ، حرفش را نزن

خورده ای سوگند روزی عهد خـــود را بشکنــــی

این شکستن نا مسلمانی است ، حرفش را نزن

حرف رفتن می زنی وقتی که محتاج توام

رفتنت آغاز ویرانــی است ، حرفش را نزن

 

/ 3 نظر / 4 بازدید
شیما

عالی [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]

شیما

عالی [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]

لاله

ای جان... خیلی نازه آفرین به تو شاعر وخالق این اثر قلمت جاوید