از اشعار قدیمی سید مهدی موسوی

بگذار داخل ویدئو فیلم را ببین:

تصویر مه گرفته ای از آخر زمین

شمشیرهای تیز برهنه به هر طرف

و دوستان کنار تو خنجر در آستین

تو آن زنی که در دل شب راه می رود

در جستجوی بی کسی خود، فقط همین!

تو آن زنی که منتظرت ایستاده اند

بازیگران خوب و بد فیلم، در کمین

تو آن زنی که در وسط شب سقوط کرد

که پرت کرد خود را از قلّه ی یقین

تو آن زنی جدا شده از روزگار خویش

آن آخرین نفر که رسیده به اوّلین!

تو آن زنی فرشته ی لذّت، خدای مرگ

با چند خط سکوت... و یک سطر نقطه چین

تو قهرمان واقعی قصّه ای ولی

مردی نشسته گریه کنان پشت دوربین!

سید مهدی موسوی - فرشته ها خودکشی کردند

/ 0 نظر / 13 بازدید