شعری جدید از لیلا کردبچه

سنگ شده‌ام

و برای تراشیدنِ شاعری از سنگ هم

مردِ میدان نیستی

 

سنگ شده‌ام

و کلاغ‌ها هر بلایی که خواستند،

تکه‌تکه بر سرم بیاورند

اگر قلب این مجسمه  یکبارِ دیگر بتپد.

از : لیلا کردبچه

/ 2 نظر / 5 بازدید
سلبی ناز رستمی

تقدیم به هرچه شاعر خوب ؛ چشم هایم را تیز کرده ام شاید تو مرا ببینی با نشتر آهی که سالها در گلو افشانده می شود ودستی که نه کنار می رود و نه دراز می شود از خودم تا تو بریده ام دیگر ، درآگهی فردا ننویس که زنی سپید بین دل به سپیداری خوش کرده است که حتی سایه اش را دریغ می کند... سلبی ناز رستمی - شاهین دژ

سلبی ناز رستمی

تقدیم به هرچه شاعر خوب ؛ چشم هایم را تیز کرده ام شاید تو مرا ببینی با نشتر آهی که سالها در گلو افشانده می شود ودستی که نه کنار می رود و نه دراز می شود از خودم تا تو بریده ام دیگر ، درآگهی فردا ننویس که زنی سپید بین دل به سپیداری خوش کرده است که حتی سایه اش را دریغ می کند... سلبی ناز رستمی - شاهین دژ