اشعار رسول یونان

رسول یونان :

آتش و آدم

ترکیبی نامتجانس است


من از میان این آتش گر گرفته

 
در رویاها و عشق ها

غیر ممکن است سالم برگردم


بازگشت من


اندوه بار خواهد بود

کاش مثل نان بودم


چه زیبا بر می گردد

از سفر آتش!

 

/ 0 نظر / 5 بازدید