اشتیاق تو مرا سوخت کجایی ... وحشی بافقی

وحشی بافقی :

آه ، تاکی ز سفر باز نیایی ، بازآ

اشتیاق تو مرا سوخت کجایی، بازآ


شده نزدیک که هجران تو، مارا بکشد

گرهمان بر سرخونریزی مایی ، بازآ


کرده‌ای عهد که بازآیی و ما را بکشی

وقت آنست که لطفی بنمایی، بازآ


رفتی و باز نمی‌آیی و من بی تو به جان

جان من اینهمه بی رحم چرایی، بازآ


وحشی از جرم همین کز سر آن کو رفتی

گرچه مستوجب صد گونه جفایی، بازآ

وحشی بافقی

 
/ 1 نظر / 7 بازدید
mil4d

ابر مي بارد و من مي شوم از يار جدا چون کنم دل به چنين روز ز دلدار جدا ابر و باران و من و يار ستاده به وداع من جدا گريه کنان، ابر جدا، يار جدا امير خسرو دهلوي سلام تونستي بهم سر بزن مرسي