از بهترین های محمد مهدی سیار

کجاست خانه من؟ هر چه هست اینجا نیست
یکی به ماه بگوید که راه پیدا نیست

غریب نیست به چشم من آسمان و زمین
ولی نه ...شهر و دیار من این طرف­ها نیست

نشسته گرد سفر روی شانه روحم
رفیق راه من این جسم بی سر و پا نیست

تمام شهر به تعبیر خواب سرگرمند
کسی معبر بیداری من اما نیست

کسی نگفت سوال جوابهایم را
به جمله ها خبری از چرا و آیا نیست

ز ریگ ریگ بیابان شنیده زخم زبان
حریف درد دل رود غیر دریا نیست

از : محمد مهدی سیار
 
/ 1 نظر / 5 بازدید
غفاری

با سلام ترا دعوت میکنم به شعر سنگ در وبم پروانه ورنگ غفاری بر خیز برخیز بر خود سنگی بزن