مرگ است که بیش از تو به من نزدیک است

مرگ است که بیش از تو به من نزدیک است
چون پیرهن تو که به تن نزدیک است

امروزِ به هم رسیدنِ ما دور است
فردای «بدونِ‌هم شدن» نزدیک است

 

از : بیژن ارژن

/ 1 نظر / 30 بازدید
پسرم

بیچاره تر از عالمو آدم هستیم ماتم زده ای مثل محرم هستیم نه گندمیو نه یار گندم گونی ماهم دلمان خوشست آدم هستیم از بیژن