مرتضی عابدپور لنگرودی

بگردم دور تـو، دور نگاهت ، دور باطل ها

مرا دیوانه می خوانند، امثال تو عاقل ها

پری رویی، نه... زیباتر، سر زیبایی ات بحث است

بــه طرزی کـــه کـــم آوردند توضیـــح المسائل ها

حسادت می کنم با هرکه دستش لای موهایت...

حسادت می کنم حتی به این موگیر ها، تل ها

مرا از دور میدیدی، خودت را جمع می کردی

بیـــا یک بار دیگــر هم شبیه آن "اوایل ها"...

و من معنــی بعضــی شعر ها را دیــر می فهمم

"که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها"

مرتضی عابدپور لنگرودی

 

/ 1 نظر / 6 بازدید
عباس حکمت

سلام:باید بزرگوار شد باید مثل مس سال ها در معدن گرم حوادث صبوری کرد تا طلا شد وشعری مانند ویا لااقل شبیه حافظ گفت! نه اینکه لای مو ویا لای چیز زن ها گیر کرد؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!