یکی از بهترین شعرهای حافظ ایمانی

جنون ِ مشعله خیزم ، شرار ِ آتشم از تو

عطش به شعله کشیدم ، سر ِ سیاوشم از تو

 

کمر به عشق تو بستم اگر به قیمت جانم

قمار عشق گران است اگر کمی نگرانم

 

دو سجده رو به سماء ِ ستاره‌گَردِ تو کردم

که در نظاره‌ی سیّارگان دوباره بگردم

 

سفر به طعم سمرقندِ کشور شکرم کن

خیال روی تو دارم ، محاسب قمرم کن

 

هلا! هلال ِ تو حلّال ِ قوس‌های نهانی

منم غیاث تو غوّاص رمل و جفر معانی

 

عیار ِ ابجدِ عیّاری‌ام ورای عدد شد

که سعدِ طالع ِ کاشانی‌ام رسید و رصد شد

 

به عطر ِ اطلس ِ لطفت لطایف الحیل‌ام کن

ظرایف زحل‌ام شو، حمایل حَمَل‌ام کن

 

شبی شبیه فلک خوشه‌چینِ هیئتِ پروین

پر از قنوت مَلَک ... می‌شوم پرنده‌ی آمین

 

اگر مفسّر ِ آیاتِ لَیل و نجم و بروجم

در آسمان تو برپاست نردبان عروجم

/ 0 نظر / 8 بازدید