شاید این پنجره را رو به عدم ساخته اند / محمد علی رستمی

57060270134939110714.jpg

شاید این پنجره را رو به عدم ساخته اند
کو سواران ؟ به کجا تاخته اند ؟


یک تبر مانده "هبل" بار دگر خوار شود
وزن خوب است کمی قافیه ها باخته اند

از : محمد علی رستمی ( وصال )

/ 0 نظر / 5 بازدید