از اشعار قیصر امین پور

خدایا عاشقان را با غم عشق آشنا کن
ز غم های دگر غیر از غم عشقت رها کن
تو خود گفتی که در قلب شکسته خانه داری
شکسته قلب من جانا به عهد خود وفا کن
خدایا بی پناهم ز تو جز تو نخواهم
اگر عشقت گناه است ببین غرق گناهم
دو دست دعا فرا برده ام بسوی آسمان ها
که تا پر کشم به بال غمت رها در کهکشان ها
چو نیلوفر عاشقانه چنان می پیچم به پای تو
که سر تا پا بشکفد گل ز هر بندم در هوای تو
بدست یاری اگر که نگیری تو دست دلم را دگر که بگیرد
به آه و زاری اگر نپذیری شکسته دلم را دگر که پذیرد

از قیصر امین پور

/ 3 نظر / 6 بازدید
الی

قیصر یعنی خاطرات شیرین مدرسه یعنی اول مهر

الی

قیصر یعنی خاطرات شیرین مدرسه یعنی اول مهر

الی

قیصر یعنی خاطرات شیرین مدرسه یعنی اول مهر [خجالت]