اشعار رضی الدین آرتیمانی

گه مجنونم به دشت و کو میسازد

گه معقولم به گفتگو می‌سازد

گویند که نیکو نبود ساختگی

بس از چه نکوست آنچه او میسازد

 رضی الدین آرتیمانی
/ 1 نظر / 6 بازدید
بهاره

جالب بود قالبت خیلی خوبه[نیشخند][پلک][لبخند][لبخند]